FONTANE I CESME

Najpopularnije fontane su fontane u obliku starog bunara sa krovicem ili djermom. Uz ove, nudimo i najrazlicitija rešenja u skladu sa željama klijenataa gde se za materijal koristi najcešce stara cigla i biber crep.  Uz to, preporucujemo i dvorišne cesme cije se dimenzije i oblik prilagodavaju sredini u kojoj se postavljaju i nameni za koju su predvidjene.

Fontane

Dvorisne cesme

Reference

logologologologo